Tutorial desmontar Playmobil


Desmuntar un Playmobil bàsic és fàcil, sempre que tinguem en compte aquests punts:
  • És més fàcil desmuntar un Playmobil nou que un d'antic.
  • És més fàcil desmuntar els Playmobils que venen en bosses sorpresa.
  • Si desmuntem els Playmobils moltes vegades o amb molta força podem acabar trencant la peça interior.
  • Els Playmobils que representen infants, persones en banyador (tipus senyora), persones grases o embarassades es desmunten diferent de com s'explica en aquest tutorial. També és més fàcil que es trenquin si els desmuntem:
Playmobil difícils de desmuntar

Desmontar un Playmobil básico es fácil, siempre que tengamos en cuenta estos puntos:
  • Es más fácil desmontar un Playmobil nuevo que uno antiguo.
  • Es más fácil desmontar los Playmobils que venden en bolsas sorpresa.
  • Si desmontamos los Playmobils muchas veces o con mucha fuerza podemos acabar rompiendo la pieza interior.
  • Los Playmobils que representan niños, personas en bañador (tipo señora), personas gordas o embarazadas se desmontan diferente de como se explica en este tutorial. También es más fácil que se rompan si los desmontamos.

TUTORIAL

1. El Playmobil està fet de diferents peces: les que conformen la figura bàsica i els detalls personals com perruca, barret, barba, etc.
1. El Playmobil está hecho de diferentes piezas: las que conforman la figura básica y los detalles personales como peluca, sombrero, barba, etc.

2. Els detalls personals són fàcils de treure e intercanviar amb altres Playmobil.
2. Los detalles personales son fáciles de quitar y intercambiar con otros Playmobil.

3. No cal fer gaire força per treure aquests elements.
3. No hay que hacer mucha fuerza para sacar estos elementos.

 4. Per desmuntar les peces que formen la figura bàsica hem de deure el Playmobil i col·locar els braços cap amunt.
4. Para desmontar las piezas que forman la figura básica debemos deber Playmobil y colocar los brazos hacia arriba.

 5. Hem d'agafar el Playmobil tal com indica la foto, amb el cap contra la nostra palma, els peus contra la taula i aguanten els peus amb els dits.
Ara hem de fer força contra la taula dirigint l'energia als talons del Playmobil.
A vegades cal fer bastant força.
5. Debemos coger el Playmobil tal como indica la foto, con la cabeza contra nuestra palma, los pies contra la mesa y aguantan los pies con los dedos.
Ahora tenemos que hacer fuerza contra la mesa dirigiendo la energía a los talones del Playmobil.
A veces hay que hacer bastante fuerza.

 6. Notarem com el cap i la cintura s'afluixen i comencen a separar-se les peces.
6. Notaremos como la cabeza y la cintura se aflojan y empiezan a separarse las piezas.

 7. En desmuntar el Playmobil ens quedarà al descobert la peça interior. Ara podem intercanviar peces amb altres Playmobils per a fer el nostre propi personatge.
7. En desmontar el Playmobil nos quedará al descubierto la pieza interior. Ahora podemos intercambiar piezas con otras Playmobils para hacer nuestro propio personaje.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada